Op dinsdag 19 september om 20.00 uur in de Bovenzaal houden we onze Open Parochieavond. Diaken Jeroen Hoekstra praat u bij over onze Jozefparochie, de samenwerking in de regio en de ontwikkelingen in het bisdom. Daarnaast is er gelegenheid voor het stellen van vragen.

Deze avond is er ook gelegenheid om kennis te maken met onze nieuwe pastoor Floris Bunschoten.

Graag tot ziens op dinsdag 19 september!