Afgelopen zaterdag is Dyland Gaboriaud gedoopt in onze kerk. Dylan was alweer de derde dopeling van dit jaar. Op zondag 26 maart worden de dopelingen in de viering aan u voorgesteld. Die zondag is ook om een andere reden een bijzondere dag. De Filipijnse gemeenschap, die onlangs uit de Jozef zijn vertrokken, komen ons die dag bedanken! Zet zondag 26 maart daarom vast in uw agenda. Wij wensen Dylan en zijn familie veel liefde, geloof en Gods Geest toe! 
(van links naar rechts: diaken Jeroen, ouders, doopouders)