Woensdag 1 maart heeft u de gelegenheid 
om de vastentijd goed te beginnen met 
het askruisje. Om 19.30 uur begint de 
eucharistieviering van Aswoensdag met 
als voorganger priester Mathew en diaken Jeroen.