We zijn nog maar twee maanden onderweg in het nieuwe jaar en toch hebben we al drie nieuwe leden opgenomen in ons midden. De afgelopen weken zijn gedoopt in onze parochie Ginger Gras, Amy Maria Costa Afonso en Dylan Gaboriuad. Zij zullen zich komen voorstellen aan de gemeenschap op zondag 26 maart.

Wilt u ook uw kind(je) laten dopen? Neem dan contact op met diaken Jeroen Hoekstra.