Het kerstnummer van Samenklanken is verschenen!

U kunt het hier downloaden!

Namens de redactie en alle betrokken vrijwilligers rondom de Samenklanken wensen wij u een:

Goed en Zalig Kerstfeest !!!