Op dinsdag 15 november houden wij onze uitgestelde open parochieavond. Op deze avond zullen wij u informeren over de ontwikkelingen in de Jozefparochie en eventueel in de regio. Er is ook gelegenheid tot het stellen van vragen. Desgewenst kunt u deze vragen al vooraf doorgeven aan diaken Jeroen Hoekstra.
Tegelijk is er gelegenheid voor ons om kenbaar te maken voor welke activiteiten en taken we nog vrijwilligers zoeken. U bent allen van harte uitgenodigd in de bovenzaal vanaf 20.00 uur.