Het ad interim bestuur van de St. Jozefparochie bestaat thans uit:

- Mgr. Jan Hendriks - administrator/voorzitter
- Diaken Jeroen Hoekstra - vicevoorzitter
- Dhr. C. Backer - penningmeester/secretaris

Het ad interim bestuur is benoemd tot 31 augustus 2016.

Belangrijk om daarbij te vermelden dat de benoeming tot 31 augustus 2016 voor diaken Jeroen Hoekstra alleen geldt voor zijn bestuurslidmaatschap. Dit staat los van zijn benoeming als pastor in de Jozef. Deze benoeming is voor onbepaalde tijd.

In de tussentijd zoeken we naar nieuwe leden om weer een eigen bestuur te vormen vanuit de Jozefgemeenschap.