Op zondag 24 april zullen vijf kinderen de Eerste Heilige Communie doen. Het zijn Lana en Milenko Ivankovic, Janine Sicking, Zoƫ Girigoria en Lefasha Jordan.
 
Inmiddels hebben we twee voorbereidingsmiddagen gehad. In de eerste bijeenkomst hebben we gesproken over de schepping. God heeft alles gemaakt. De tweede middag ging over de doop. Dat was heel leuk. We bekeken foto's van onze eigen doop en in de kerk bij het doopvont hebben we gezien wat er allemaal komt kijken bij de doop. Nu weten we dat we door de doop horen bij de grote familie van Jezus.

We oefenen ook voor de viering. Zo leren we allemaal het Onze Vader. Afgelopen zondag mochten we op het altaar komen om samen met alle mensen het gebed te bidden. Dat was heel spannend.
Vrijdagmiddag komen we weer bij elkaar. Dan gaan we onze presentatiefoto’s voor in de kerk versieren en met elkaar praten over vergeven. We tellen af naar de viering!