De werkgroep Jodendom, Christendom en Islam (JCI) heeft voor het seizoen 2015-2016 als  jaarthema gekozen ‘Vrede bij alle geweld”. Daarmee willen wij aandacht schenken aan het vele religieuze geweld in de wereld, nu en in het verleden. Dit roept veel onrust op in de samenleving. Wat betreft de Islam leven er veel vragen over de begrippen Sharia en Djihad, maar ook geweld binnen andere religies kan niet onbesproken blijven. In een aantal thema-avonden zullen we dit onderwerp aan de orde stellen.

De eerste thema-avond wordt gehouden op:

Woensdagavond 3 februari 2016, om 20.00 uur.
Op deze avond zal dr. Sam Janse, nieuwtestamenticus een inleiding houden over  religieus geweld en het Christendom. Hij heeft over het thema gepubliceerd, ondermeer in het boek ‘De tegenstem van Jezus, over geweld in het Nieuwe Testament’.

Locatie: Noorderkerk, Heijermanstraat 127, 1502 DJ Zaandam.

Op een volgende avond zal de heer Rasit Bal, docent aan de opleiding
Islamitische theologie van de hogeschool Inholland in Amsterdam en daarnaast voorzitter van het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO), het thema inleiden vanuit Islamitisch perspectief. Datum en locatie van deze avond volgen zo spoedig mogelijk.