De werkgroep Jodendom, Christendom en Islam in de Zaanstreek heeft met afschuw kennis genomen van de aanslagen in Parijs op vrijdagavond 13 november 2015. Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers en hun nabestaanden. Wij vragen ieder om hen in gebeden te gedenken.

De werkgroep, die een brede groep Zaanse kerken en moskeeën vertegenwoordigt, veroordeelt dit geweld absoluut. Wij roepen de Zaanse bevolking op om in vrede en dialoog met elkaar samen te leven en alle vormen van geweld en intolerantie tussen religies en andere levensbeschouwingen te veroordelen.

Het initiatief voor deze verklaring kwam vanuit de Zaanse moslimgemeenschap, in het bijzonder de Marokkaanse gemeenschap in Assendelft.
De werkgroep wil daarbij nogmaals benadrukken dat de Zaanse moslimgemeenschap zich al jarenlang inzet voor een harmonieuze samenleving in de Zaanstreek en volop meedoet aan de dialoog met andere levensbeschouwingen.

Wij vragen daarnaast speciaal aandacht voor de houding naar vluchtelingen uit met name Syrië en Irak, die ook in de Zaanstreek worden opgevangen. Wij weten dat er onder de Nederlandse bevolking verdeeldheid heerst over de opvang van deze vluchtelingen.
Het geweld in Parijs toont naar onze mening nog eens aan waarom deze mensen op de vlucht geslagen zijn. Zowel in Syrië als Irak is deze vorm van geweld aan de orde van de dag. Wij zijn er dan ook trots op dat veel Zaankanters, waaronder veel christenen en moslims, zich inzetten voor hulp aan deze vluchtelingen. Een beter protest tegen religieus geweld, waar ook ter wereld, is in onze ogen niet denkbaar.

De werkgroep Jodendom, Christendom en Islam in de Zaanstreek.

20 november 2015.