Tijdens de startviering op zondag 6 september gaf Christel Bakker een toelichting op het jaarthema logo. Hieronder kunt u deze nogmaals lezen:

"Ik had een aantal maanden geleden niet kunnen vermoeden 
dat het nieuwe jaarthema “laat je raken” zoveel lading zou krijgen 
als in deze weken waarin we iedere dag worden geconfronteerd met beelden van enorme hoeveelheden vluchtelingen. Mensen onderweg naar vrede en veiligheid, mensen wachtend vol hoop, mensen angstig in volgepropte wankele bootjes op zee.  En het is godsonmogelijk als je in de afgelopen week niet bent geraakt door het kleine jongetje dat aangespoeld was op het strand van Bodrum.  

Zie, sprak Hij, ik maak alles nieuw. 
Dit is het begin van het jaarthemalied en geeft je als gelovige het gevoel van hoop en vertrouwen. Zie, ik maak alles nieuw. We staan niet alleen.Het komt goed, hoor je dat? Blijf erin geloven dat het goed komt. Blijf vasthouden aan het gevoel dat het goed komt. En niet door achterover te leunen en te wachten, maar door op te staan, erop te vertrouwen en zelf in beweging te komen.Door de handen ineen te slaan. 

Dat is ook wat het jaarthema “laat je raken” oproept. Wanneer je geraakt wordt gebeurt er iets met je.  Het laat je niet onverschillig. Zoals het nieuwe logo dat Dick voor ons heeft ontworpen 
en dat we nu gaan onthullen worden we geprikkeld door pijlen die iedereen van alle kanten op zich af ziet komen. Positief en negatief. Je kunt geraakt worden en je kunt anderen raken. Maar in de pijlen zien we ook duidelijk de letter V van vrede, verzoening, van voldoende en vertrouwen, van vervuiling , veiligheid en verbinding…..en…. de V van vluchteling.  Laat je raken."