Inloop 19:30, aanvang programma om 20:00 uur (afsluiting rond 21:30) in het gebouw van het Apostolisch Genootschap, Tuinstraat 4, Zaandijk
1544 RV Zaandijk

Medewerking wordt verleend door:
- koor van het ‘Apostolisch Genootschap’ uit Zaandijk
- het Westzijderkerkkoor uit Zaandam
- Annet Betsalel, Joodse gemeente te Bussum, zang
- een verhaal over vrede en vluchten, gedicht door Marja Geldof

Het vredesfestival wordt georganiseerd door de werkgroep Jodendom-Christendom-Islam, een bijeenkomst rond het thema “Vrede verbindt”, het motto van de Vredesweek. Het is een oproep tot ontmoeting en verbinding. Om samen in vrede te geloven heb je de ander nodig. Die ander maakt ons soms angstig, waardoor spanningen, ook in onze eigen samenleving, kunnen oplopen. Denk aan de spanningen na de terroristische aanslagen in Parijs. Directeur Jan Gruiters van PAX: “De oorlog in Syrië verdeelt mensen. In Syrië maar ook in ons eigen land. Maar uiteindelijk is het verlangen naar vrede sterker dan de angst voor geweld. Vrede verbindt mensen. Dat lijkt misschien naïef maar het vergt moed om daarin te blijven geloven. Op deze avond willen we daar aandacht aan geven.”