De Jozefparochie draagt een steentje bij aan 24 Uur Heb Hart voor Longen met een stilteplek en gebedsdienst. Opbrengst van de collecte €286,- komt ten goede aan het onderzoek voor pulmonale hypertensie.