In het parochieblad Samenklanken van Pasen 2015 heeft u kunnen lezen over het evenement “24 uur Heb hart voor longen”. Op zaterdag 6 en zondag 7 juni, vindt er op het terrein van Hellas Sport (voorheen ZFC) een tweedaags evenement plaats, waarmee geld wordt ingezameld. De organisatie zet zich in voor het vinden van een genezende behandeling voor Pulmonale Hypertensie. Pulmonale Hypertensie is een zeldzame aandoening waarbij de bloeddruk in de longslagaders te hoog is.De longslagaders raken vernauwd waardoor het moeilijker wordt voor het hart om voldoende zuurstofrijk bloed door het lichaam te pompen. Het hart moet extra hard pompen en kan dit een tijdje volhouden maar daarna zal dit tot hartfalen leiden, waardoor pati├źnten aan rechterhartfalen overlijden.
Gebedsdienst i.s.m. Con Brio
Onze parochie is gevraagd of wij een bijdrage willen leveren aan het evenement. En dat doen we graag! De pastoraatsgroep heeft contact gehad met de organisatie, waarbij besproken is dat wij een stilte plek voor deelnemers zullen verzorgen en dat er op zondagochtend 10 uur een gebedsdienst voor alle gezindten zal zijn. Dit wordt een Voor en Door viering, waarbij het Con Brio koor gevraagd is om te zingen. Tijdens deze viering is er een collecte waarvan de opbrengst volledig ten goede komt aan het genoemde wetenschappelijk onderzoek.Daarnaast zal onder supervisie van de “Jozef” een stiltecentrum opgesteld en bemand worden. In het stiltecentrum (een partytent) kan er o.a. een kaarsje opgestoken worden. Geen viering in de St. Jozefkerk Dat betekent ook dat die zondag er geen dienst zal zijn in de St. Jozefkerk. We nodigen u graag uit om dan naar het terrein van Hellas Sport te komen. Vanaf de tribune kunt u de mis bijwonen. Het zal bijzonder zijn om op die manier te kerken, maar we zetten ons hiervoor graag in. Kom dus zondag 6 juni dus naar het Hellas Sport terrein. Het adres is Sportlaan 4, 1508 DZ Zaandam.
Vrijwilligers gezocht Ook wordt er door de organisatoren van het evenement medewerking gevraagd voor het bemensen van diverse activiteiten op die zaterdag en zondag. Wie zich voor een ochtend, middag of de gehele dag beschikbaar wil stellen, kan zich opgeven bij Hans Wickenhagen, tel. nr. 075-6153064. Meer informatie U zult wellicht geïnteresseerd zijn naar het doel en activiteiten van Heb hart voor longen. Klik dan hier, dan kunt u op de website lezen waar zij zich voor inzetten, waarom het weekend georganiseerd wordt en wat de andere activiteiten dat weekend zijn. NB de gezinsviering met medewerking van het jeugdkoor die voor 6 juni in de St. Jozefkerk gepland stond, schuift een week op en wordt gehouden op 13 juni. Het Gemengd Koor zingt dan niet. Het bestuur en de Pastoraatsgroep