Recent hebben er in het Noordhollands Dagblad editie Zaanstreek twee artikelen gestaan over de bekeuringen door Handhaving bij de St. Jozefkerk. Naar aanleiding van deze berichten is er een gesprek met de gemeente geweest en heeft het  bestuur van de Jozefparochie duidelijk kunnen maken hoe belangrijk het parkeren bij de kerk voor de parochianen is. Al langere tijd merken we dat de parkeergelegenheid bij de kerk beperkt is, zowel op weekdagen als in het weekend. Feit is ook dat de verkeersregels gehandhaafd worden. In goed overleg is er gesproken over mogelijke oplossingen. Allereerst zal er weken tijdens de vieringen bekeken worden hoe het met de parkeerdrukte is op de parkeerplaats en op aangrenzende straten Zonnedauwhoek en Klaverweg. 

Slechts indien er echt gevaarlijk geparkeerd wordt, zal er in deze periode  bekeurd worden (100% garantie dat er niet bekeurd wordt als men buiten de vakken staat gaf de gemeente niet). Het bestuur krijgt terugkoppeling van de resultaten. Er zal dan een vervolggesprek plaatsvinden om te kijken welke mogelijke oplossingen er ingevoerd kunnen worden. Extra parkeerplaatsen zijn hierbij een mogelijke oplossing.

Daarnaast zak er ook nog gekeken worden om van twee parkeerplaatsen voor de kerk algemene invalidenparkeerplaatsen te maken. Vorige week zondag bleken er namelijk vier auto’s op het plein te staan, waardoor nooddeuren niet geopend konden worden. Om de auto’s van het plein te weren is een suggestie gedaan om minimaal twee algemene invaliden parkeerplaatsen voor de kerk aan te leggen. Voor het opheffen van algemene parkeerplaatsen zullen elders wel parkeerplaatsen moeten terugkomen. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.


Het bestuur.