Vieringen in de Goede Week


Witte Donderdag viering om 19.30 uur

Donderdag aanstaande is het Witte Donderdag. Om 19.30 uur is er in onze kerk een Eucharistieviering met pastor Mathew en diaken Jeroen met muzikale ondersteuning van het gemengd koor. Van harte welkom. 


Goede Vrijdag viering om 19.30 uur

De Goede vrijdagviering begint vrijdag om 19.30 uur en zal worden opgeluisterd door Con Brio. Deze gebedsviering staat onder leiding van pastor Wil Waardijk.

Paaswake: zaterdag 15 april om 19.30 uur

Aanstaande zaterdag beginnen we de paasvieringen met de Paaswake waarin
Mgr. Hendriks zal voorgaan en diaken Jeroen zal assisteren. Deze bijzondere viering wordt ondersteund door het gemengd koor. De Paaswake begint om 19.30 uur.Eerste Paasdag viering om 10.00 uur

Op zondagmorgen, Eerste Paasdag, is er om 10.00 uur een woord- en communieviering met voorganger Wil Waardijk en met muzikale bijdragen van Con Brio. We hopen vele van u te mogen ontmoeten in deze mooie vieringen in de Goede Week.

Zondag 9 april
Slotdag Vastenactie!


Aanstaande zondag 9 april is de slotdag van de vastenactie. Na de Palmpasen viering drinken we eerst koffie met gebak in de Bovenzaal.

Om ongeveer 12 uur gaan we het Rad van Avontuur draaien, waarbij u mooie prijzen kunt winnen. Ook zal de alom bekende handwerkkraam er weer staan met fantastische zelf gemaakte artikelen.

Natuurlijk wordt ook de innerlijke mens niet vergeten: er zijn hapjes en drankjes!

Laten we er samen weer een gezellige middag van maken, dan wordt het een mooi feest voor de kinderen in San Salvador.

Hartelijk welkom allemaal!
 U kunt zich nu opgeven voor de eerste activiteit waarmee we in de Jozef geld ophalen voor de vastenaktie, het project 'Eilanden van hoop'.
De eerste activiteit is op zondag 12 maart en begint na de koffie met een foto-puzzeltocht binnen onze gebouwen. U moet de letters zien te vinden die samen een woord vormen wat te maken heeft met het Vastenactie project.
Aansluitend kunt u in de bovenzaal genieten van een heerlijke lunch en zal de winnaar van de foto-puzzeltocht bekend worden gemaakt.
Inschrijven via Mieke Niekus of Jolanda luitjes of op de intekenlijst in de Bovenzaal. Kosten 7,50 euro. (Opgeven via email: info[ed]jozefzaandam.nl)
In de vastentijd zijn er weer vele activiteiten in de Jozef. U kunt het boekje met het programma hier downloaden. U vindt in het boekje ook alles over het doel: Eilanden van hoop in San Salvador! We hopen op veel deelnemers bij onze activiteiten.


Woensdag 1 maart heeft u de gelegenheid 
om de vastentijd goed te beginnen met 
het askruisje. Om 19.30 uur begint de 
eucharistieviering van Aswoensdag met 
als voorganger priester Mathew en diaken Jeroen.
Vastenaktie 2017: We zijn van plan om met uw hulp en met de ervaring die we in huis hebben, er een mooie, verdienstelijke en vooral gezellige Vastenaktie van te maken.

Mieke en ik hebben al wat plannen voor de Vastenaktie en één daarvan is de tombola. Om van de tombola een succes te maken hebben wij uw hulp nodig. Wij willen u vragen om eens in uw kasten te kijken naar de spullen die u waarschijnlijk toch niet gaat gebruiken en wij vinden het fijn als u die spullen aan de Vastenaktie wilt schenken, zodat wij er weer een leuke prijs van kunnen maken. De spullen die u wilt schenken kunt u aan Mieke of mij geven. 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Mieke Niekus en Jolanda Luitjes
Afgelopen zaterdag is Dyland Gaboriaud gedoopt in onze kerk. Dylan was alweer de derde dopeling van dit jaar. Op zondag 26 maart worden de dopelingen in de viering aan u voorgesteld. Die zondag is ook om een andere reden een bijzondere dag. De Filipijnse gemeenschap, die onlangs uit de Jozef zijn vertrokken, komen ons die dag bedanken! Zet zondag 26 maart daarom vast in uw agenda. Wij wensen Dylan en zijn familie veel liefde, geloof en Gods Geest toe! 
(van links naar rechts: diaken Jeroen, ouders, doopouders)